Hướng dẫn đặt hàng

 

Hướng dẫn đặt hàng:

- Chọn  để đưa hàng vào giỏ hàng. 

- Chọn nút  để mua tiếp hoặc nút  để hoàn tất đơn hàng 

- Nhập các thông tin cần thiết cho đơn hàng: Địa chỉ chính xác và số điện thoại cùng các thông tin khác.

- Lựa chọn "Phương thức giao hàng" và "Phương thức thanh toán".

- Nhập đúng dãy mã bảo vệ sau đó nhấn nút "TIẾP TỤC".