Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Bếp từ đơn HITACHI HIT-S55B 3,200,000 

3,200,000 

Tổng cộng: 3,200,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng