Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Nước rửa tay 70,000 

70,000 

Tổng cộng: 70,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng