Giỏ hàng

Tên hàng Số lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)  
Hộp hút ẩm CAINZ 100,000 

100,000 

Tổng cộng: 100,000   


nút thanh toán nút tiếp tục mua hàng nút xóa toàn bộ giỏ hàng